2009-09-11

Erraldoi isila

Homosexualitateak gizartean toki garrantzitsua hartu du. Duela hamarkada batzuk ze tokitan zegoen kontuan hartuta bai behintzat.

Eta hala eta guztiz ere, nere irudipena da, homosexualitatea gure artean lotan dagoen erraldoia dala.Ixil-ixilik. Ez dezala inork jakin bertan dala.

Izaera homosexuala aitortzea, sekulako kalbarioa gerta daiteke erabaki hori hartzen duenarentzat, gaur egun ere bai. Albistea zabaltzen daneko lotsa; parretxoak zure bizkarrean; harreman asko hankaz gora jartzea: arrisku bat zera, ordena “naturala” hausten duen izaki akastuna; edo min egiten duen ispilua beste batzuentzat.

Kinsey txostenaren, eta beste zenbait adituen arabera, joera sexual “puruak”, gutxiengoa omen dira. Gehiengo haundi bat bisexuala omen da.

Nik ez dakit zuzenak ote diren datu hauek, baina bai da egia, urteak aurrera egin ahala, teoria hori sinistetik gero eta hurbilago nagoela.

Jakina, nork bere buruari halako zerbait aitortzea… Hobe ezkutatzea, ezta?

Baina posible ote da?

Ze itxura ematen degun, eta zer ote geran benetan!

Lastima, egiaz bereizten gaituen paretan, zulotxorik ez egotea…

_____

Sem comentários:

Enviar um comentário