2009-11-24

Munilla homosexuala da

Munilla Athletic zalea da.

Bi adierazpen, bata bestea bezain ez segurua. Ez dakit Munilla homosexuala dan, ezta Athletic zalea dan ere.

Neretzako, biak dira zeharo intranszendentalak.

Berarentzako ere bai. Izan ere, bera homosexuala balitz ere, ez litzateke desbideratuko pittin bat ere bere egiteko pastoraletik. Munillak onartzen du bere izaera sexuala (heterosexuala ala homosexuala, ez dakigu). Ez duena egiten da, bere inpultso sexualak bete. Erreprimitu egiten ditu. Kastitatea da bere aukera.

Besteona bezela, gutxigorabehera.

Hau Munillarekin bat datorren beste apaiz bati entzun nion duela gutxi telebistan, eta erabat bat egin nuen berarekin:

Esaten zuen apaiz honek, berak uko egiten ziola sexua praktikatzeari, aukera hori hartu zuelako. Baina beste guztiok ere, apaiz ez geranok, praktikatzen degula nolabaiteko kastitatea. Gure inpultsu sexualak erreprimitzen ditugu, uko egiten baitiogu gure bikotea ez dan beste batekin sexua praktikatzeari (nahiz eta gorputzak eta gogoak hala eskatzen digun askotan).

Munillarentzat, arrazoi zientifikoak medio, homosexualitatea gaixotasun bat da, baina erremedioa duena, profesional baten laguntzarekin.

Munilla homosexuala balitz ere, segi lezake gotzai, pribatuan profesional baten laguntza jasoko lukeen bitartean.

Berak esana da gainera:

“Gure betebeharra da xamurtasunez eta errespetuz hartzea homosexualak, maitatutak eta onartuak izan daitezen beti”

“Es nuestro deber acoger con respeto y delicadeza a todas las personas homosexuales, de forma que se sientan queridas y aceptadas incondicionalmente”

Nik ere, arrazoi zientifikoak direla medio berak bezela - baina beste iturri zientifiko batzuk erabiliz, jakina - pentsatzen det homosexualtasuna ez dala gaixotasun bat. Heterosexualtasuna bezain gauza naturala dala. Munilla izan liteke homosexuala, eta neretzako zeharo garrantzirik gabekoa litzateke.

Ulertzen ez dedana da, Munillak zientzia kontutan hartzea gauza batzuetarako, eta beste batzuetarako ez. Izan ere, oraindik ez baita jaio, jainkoaren esistentzia demostratzen duen zientzilaria.

Baina hori beste kontu bat da.

____

Sem comentários:

Enviar um comentário