2010-07-09

Alabarekin etxera bueltan

Zergaitik ez zaidan gustatzen udara

Banentorren gaur kalean behera etxeruntz medikuarenetik, bufaka. Alaba aldamenean.

(Egunak etorri, egunak jun, egitekoak dozenaka, beti zeozer egiteko, beti erlojuari begira.

Neuronak arrastaka, lo egon nahi zutenean iratzargailuak esnatu dituelako, goizeko zazpi t’erdietan.)

Esan diot patxada ederrean zetorren nere alabari, etsipenak jota:

- Ez zait udara gustatzen.

Eta orduantxe, esaldia bukatu orduko, norbait kantuan somatu det gure ezkerrera. Eta gaineratu det:

- Begira, hemen datorren honi bai gustatzen zaio udara.

Zein izango eta… Jeremias! Gurera etorri berria dan Ginearra. Musika entzuten kaskoak jantzita, kantuan gizona.

- Hellow Yeremias!

Ez nau ezagutu. - Zein da sudurraundi hau? – hori etorriko zitzaion burura.

Gure azken elkarrizketa gogorarazi diodanean, orduantxe marraztu zaio irriparre zabal bat belarritik belarrira, eta segituan bota diot, merezi zuen lorea: hau da, zein zan ez genekiela, udara disfrutatzen badakien norbait somatu degula gure aldamenean.

Parre egin du, eta azkarra gizona bera, diagnostiko zehatza bota dit, nere burutazioak azaldu dizkiodanean, zergaitik ez zaidan gustatzen neri udara:

umeak dantzan dabiltzalako beti nere inguruan, mariburduntziak nola.

Gizonari eskua eman irribarretsu, adio esan, eta aurrera.


Pastila berri batzuren beharra


Atarira sartzen ari ginela, hantxe ezagun bat, nerekin antzekotasun bat baduena. Nik umeak dantzan nere inguruan, eta berak ere bai. Alaba ze ederra dagoen ikusita, esan egin dio, ossso, ossso ederra dagoela. "Zenbat urte dauzkazu? Bai neska maja zaudela"

Eta orduan atera zait, asteko ateraldi xelebrea:

- Bai, ossso maja da bai. Pozik bizi da gainera. Zera bakarrik, - farmaziatik gentozen eta, horregatik etorri zait beharbada – Ez dituztela asmatu oraindik fundamentu pixkat izateko pastilak, bestela erosiko nizkiokeelako bi kaja.

Emakumeari ez dio aparteko graziarik egin, baina neri bai, eta alabari ere bai. Eta orduan ez det pentsatu, baina pentsatzen det orain, merkatura ateratzen direnean neretzako ere erosiko ditudala, beste bi kaja.

____


Fundamentufaltaduna, hemen:

P.d.: krisialdiak gorabehera, udara gustatzen zait, gustatuko ez zait ba.

__________

Sem comentários:

Enviar um comentário