2010-11-09

Zentsuratzen ez diren batzuk

Zalaparta haundia sortu zan “A serbian film” pelikularen zentsura dala ta.

Neronek ezin juzkatuko det erabaki hau berau ikusi gabe. Zentsuraz ere eztabaida liteke puskatxo bat... Baina bada betidanik harritu eta kezkatu nauen gauza bat, hain lasai onartu eta ontzat ematen dan kontu baten inguruan.


____


Atzo iragarki bat ikusi nuen telebistan, antzeko zerbait zioena: “Hispania gana a Belen Esteban”.

Nunbait, Hispaniak Belen Estebanen ez dakit zer programak baino ikusle gehiago izan zituen.

Hispania?

Jun dan asteko kontua. Ohizko zaping momentua, nere etxeko egongelan. Ez daukat gogoan zer ikusten ari ginen ni eta nere familia ugaria - hiru umeduna –, etxeko sofan eserita, ipurdia ondo hondoratuta… Bapatean, Hispania telesailarekin topo egin genuenean.

“Ba ikusi egin beharko degu pixkat. Entzun det kritika onak jasotzen ari dala”

Halako batez Jesús Olmedo aktorea azaldu zanean...

Soldadu erromatar baten lana betetzen. Herrixka batera iristen da, eta emakume bat bere bi umerekin dagoen etxolan sartzen da.

“Armak nun daude?” “Ez daukagu armarik.” “Eta hori zer da?” “Hori jateko haiztoa da - umeetako batek - Zerekin nahi dezu janaria txikitzea?”

….

- Hortzekin.

Ustekabean… Zintzurra ebakitzen dio haizto batez erromatarrak hamar bat urteko umeari.

Zineman ondo estudiatzen dira planoak. Hemen ez zuten asko estudiatu behar izan. Zuzeneko plano bat zan.

Urdailak zazpi buelta eman zizkigun, gutako bakoitzari. Katez aldatu genuen, bastante zurbil gure aurpegiak – batipat bi txikienak – eta gaur arte, ez degu gehiago ikusi zorioneko telesaila.

Zintzurra ebaki zioten ume horrek, aita edo ama bat izango du ba. Aita edo ama horrek eman zuen ba baimena, ume horrek egoera jakin hori antzez zezan…

...

Bai, ni bezelako jendearekin munduko filmategia askoz laburragoa izango zan, baina jakin nahiko nuke, gustora jakin ere, ume aktore askoren digestio psikologikoa zenbait pelikula egin ondoren nolakoa izan dan.


_____

Sem comentários:

Enviar um comentário