2011-04-06

Haurrak ondo hezitzeko sekretua zein dan

Guraso guztion kezka da, gai izango ote geran gure seme-alabei ondo erakusteko. Bide onetik jungo al dira, ez al dira okertuko; zentzuzkoak eta indartsuak izango al dira haunditan...

Frakasoaren itzala, haundiagoa edo txikiagoa, beti hor dago. Aperrik izango dira damuak, aukera guztiak galdutakoan. Ez seme-alabarengatik bakarrik, baita norberarengatik ere, ez baitago aita edo ama batentzako sufrimentu txarragorik, bere semea, bere alaba, galduta, sufritzen ikustea baino.

Zein eredu erakutsi? Zer erakutsi? Noraino aplikatu disziplina? Noraino babestu? Umea bideratu, noruntz? Askatasuna eman, ze punturaino?

Azken uzta honetako gogoeta bat daukat, nahi duenarentzako. Hilabete batzuk baditu, eta ez da batere aldatu siesta baten hondarretik jaso nuenetik. Fundamentu zatiren bat izango du.

Ondo ari geran ala ez, neurriz ari geran, asmatzen ari ote geran... Ez estutu. Gaizki ari bagera ere, ez dio gehiegi inportik. Baina zaindu gauza bat, beste guztien gainetik: izan zoriontsu.

Umeak, gazteak, ereduak behar ditu, eta aita-ama zoriontsu baten irudia gaindituko duenik, mundu honetan ez dago. Zure berdina izan nahiko du, ez du izango helburu hoberik.

Bai, klaro, formula aber zein dan. Zoriontsu izatea erreza balitz...

Saiatu, demonio!


______

Sem comentários:

Enviar um comentário