2011-11-19

Hutsune bakoitzak du birtute zati bat beregan

San Donaton, aurrekoan...
apustu bat galtzeaz gain, gauza gogoangarri bat ere pasa zitzaidan.

Bertan izan zeratenok, ezagutzen dituzue bertako amildegiak…
Ba, ertze-ertzean ibili…  Eta erori ere egin nintzen.

Juanjo, nere koinatuak, esana zidan aspaldi, bazegoela nahikoa eskura, gailurretik gertu, kobazulo bat, bidetxidor baten bukaeran.

Eta hura ezagutzeko egunik bazan, huraxe zan.

Terrenoa modu hotzean estudiatu nuen. Panorama, ikaragarria zan, baina bidetxidorra, nahikoa segurua. Erorita ere, ez nintzen amilduko.

Ausartu egin nintzen beraz… Eta, gutxien uste nuen tokian, erori. Hankak goruntz, ipurdiz lurrean eserita geratu nintzen.

Nik kalkulatu bezela, ez nintzen amildu… Baina egia osoa pantailaren ezker-eskubi jarrita, bihotzak bi zilipurdi bai egin zizkidan. Eta justu orduantxe, gogoratu, aspaldi entzundako hartaz: mendian, istripu larriak, gehiegizko konfidantzagatik gertatzen direla askotan.

Prudentzia. Zuhurtasuna. Birtute haundia bizitzan, hutsune haundia neregan. Gauzak pentsatu bai, baina askotan, behar adina ez. Beti pausu bat aurrerago ibiltzeko joera. Buruhauste askoren jatorri, makina bat alditan.

Baina tira, hutsunea, ez dala hutsune ehuneko ehunean. Hutsune bakoitzak du birtute zati bat beregan.

Ze gero. Kobazuloa mundiala zan.___


Sem comentários:

Enviar um comentário